ITEM METADATA RECORD
Title: Erkenning in de pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling
Other Titles: Een moraalfilosofische benadering
Authors: Despiegelaere, Hendrik ×
Van Coillie, Geert #
Issue Date: 2009
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:19 issue:2 pages:167-180
Abstract: Vanuit een filosofisch-ethische reflectie wordt uitgezocht hoe erkenning vorm krijgt binnen de specifieke verhouding tussen leerkracht en leerling. Erkenning wordt gesitueerd binnen een sociaalconstructivistische en dialogische visie op identiteit. Deze theoretische optiek laat toe het verband te duiden tussen erkenning en identiteitsontwikkeling. Respect, waardering en affectieve betrokkenheid begunstigen een gevoel van erkenning en een evenwichtig zelfbeeld. Leerlingen met een positieve identiteitsbeleving voelen zich minder vlug bedreigd en getuigen vaker van een open kritische geest. In een leer- en leefklimaat met ruimte voor erkenning en waardering zijn gezagsargumenten veelal overbodig. Binnen een dergelijk sociaalpedagogisch ethos kunnen leerlingen de gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid ervaren waar zij tijdens hun identiteitsontwikkeling in de puberteit en adolescentie uitermate gevoelig en ontvankelijk voor zijn.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Social Studies and Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.