ITEM METADATA RECORD
Title: Academisch zelfconcept en prestaties van leerlingen in het secundair onderwijs: Onderlinge verbanden en voorspellende waarde voor studiekeuze, academische aanpassing, en studieresultaten in het hoger onderwijs
Authors: Wouters, Sofie
Germeijs, Veerle
Colpin, Hilde
Verschueren, Karine #
Issue Date: May-2009
Conference: Onderwijsresearchdagen 2009 location:Leuven date:27-29 may 2009
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.