ITEM METADATA RECORD
Title: Het bewijs in handelszaken. De algemene principes met speciale aandacht voor specifieke bewijsregelen in overeenkomsten tussen een professioneel en een consument
Authors: Ballon, Luc
Issue Date: 2009
Publisher: die Keure
Host Document: Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen edition:1th pages:97-153
Conference: Leerstoel Professor Constant Matheeussen edition:3 location:Brussel date:7 November 2008
ISBN: 978 90 4860 308 4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.