ITEM METADATA RECORD
Title: De welzijnszorg ten behoeve van migranten, vluchtelingen en woonwagenbewoners
Authors: Lammertyn, Frans
Van Peer, Christine
Issue Date: 1990
Publisher: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut
Series Title: De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap: voorzieningen en overheidsbeleid. Monografie vol:8
ISBN: 90-6784-072-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.