ITEM METADATA RECORD
Title: Het decor van de zorg: sociale veranderingen en welzijn in Vlaanderen
Authors: Declercq, Anja
Van Bavel, Jan
Lammertyn, Frans
Issue Date: 1997
Publisher: Centrum voor Lezen en Informatie (LINC)
Series Title: Zoekhulp welzijn : informatiebronnen over de leefwereld van kinderen en jongeren, relaties en gezin, arbeid en bestaanszekerheid, armoede en kansarmoede pages:3-14
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.