ITEM METADATA RECORD
Title: Cryochirurgie voor gelokaliseerd prostaatcarcinoom
Other Titles: Therapeutische aanwinsten
Authors: Callewaert, P. ×
Van Poppel, Hendrik
Baert, Luc #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:58 issue:7 pages:453-460
Abstract: Cryochirurgie is een nieuwe behandelingstechniek voor het lokaal beperkte prostaatcarcinoom. Gebruikmakend van stikstof of argon wordt de prostaat tot uiterst lage temperaturen bevroren. Hierdoor ontstaat necrose van alle normale en tumorale prostaatcellen, wat in principe leidt tot een daling van het prostaatspecifieke antigeen (PSA) tot niet of nauwelijks opspoorbaar niveau.
De procedure verloopt onder algehele anesthesie en vergt een korte hospitalisatie van slechts een tot twee dagen. Via transperineale puncties wordt de prostaat met een aantal naalden aangeprikt, die vervolgens onder echografische controle bevroren worden.
Bijzonder interessante indicaties zijn:
-recidieven van een prostaatcarcinoom na bestraling, een toestand waarin chirurgische behandeling een verhoogd risico op verwikkelingen geeft,
-klinisch gevorderde stadia (T3) die met klassieke behandelingsmethoden een relatief lage genezingskans hebben,
-patiënten ouder dan 70 jaar, die na radicale prostatectomie een duidelijk hoger risico op verwikkelingen vertonen,
-patiënten die om technische redenen inoperabel zijn of een operatie weigeren.
De kortetermijnresultaten op oncologisch vlak zouden vergelijkbaar zijn met die van de andere beschikbare therapieën met curatieve intentie. De vragen naar efficiëntie op lange termijn en financiële haalbaarheid blijven momenteel nog onbeantwoord.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.