ITEM METADATA RECORD
Title: De ongelijktijdige gelijktijdigheid van God en mens in de 'theologische theologie' van Walter Kasper. Theologisch-hermeneutisch onderzoek naar Kaspers postidealistisch denken. Ontwerp van een pneumatologisch-gedifferentieerde lezing van de verhoudingsbepaling van God en mens
Authors: Struys, Kristof
Issue Date: 30-Oct-2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.