ITEM METADATA RECORD
Title: Het Hof van Cassatie en het arrest C-367/05 van het Hof van Justitie: dekt het Belgische begrip ‘eenheid van opzet’ het begrip ‘dezelfde feiten’ onder het ne bis in idem-beginsel van artikel 54 SUO? (noot onder Cass. 27 november 2007)
Authors: Waeterinckx, Patrick
Van hoogenbemt, Tim # ×
Issue Date: Apr-2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht vol:4 issue:2 pages:112-120
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.