ITEM METADATA RECORD
Title: Praten over seks? Theoretische kwesties in verband met oral history
Authors: Bleyen, Jan # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis vol:38 issue:3-4 pages:323-347
Abstract: In deze bijdrage verken ik de mogelijkheden van oral history in de historische studie naar seksualiteit. Enerzijds illustreer ik hoe historici mondelinge bronnen kunnen inzetten om veranderingen in seksualiteitsbeleving te onderzoeken: wanneer passen zij het interview adequaat en kritisch toe? Omdat het om een tijdrovende onderneming gaat, stel ik anderzijds de vraag waarom ze dat überhaupt zouden doen. Wat is, met andere woorden, de waarde en meerwaarde van oral history voor de geschiedenis van dit thema? Dit artikel biedt geen pasklare richtlijnen. Wel
bespreekt het theoretische kwesties in verband met methodologie: ik toon hoe het interview eerst een 'vertelling' is, vervolgens een 'verhaal' of tekst wordt,
en uiteindelijk een plaats krijgt in een historisch relaas of 'geschiedenis'. Ik stel met name een performatieve benadering voor om, met een bijzondere aandacht voor metaforen, inzicht te krijgen in processen van betekenisgeving in het verleden.
ISSN: 0035-0869
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science