ITEM METADATA RECORD
Title: Kunnen rituelen uniek en eenmalig zijn?
Authors: Bleyen, Jan
Issue Date: 2007
Publisher: IVA beleidsonderzoek en advies
Host Document: 'Vader zou het zo gewild hebben'. Nieuwe vormen van ritueel bij overlijden pages:23-26
Abstract: In deze bijdrage leid ik de volgende vraag en discussie in: kunnen rituelen uniek en eenmalig zijn? Ik bereid mijn antwoord voor in die drie denkstappen: ik definieer rituelen op een ruime manier, geef een voorbeeld uit de hedendaagse uitvaartpraktijk, en plaats het vervolgens in de historische context
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.