ITEM METADATA RECORD
Title: De extra- en intramurale zorg voor bejaarden
Authors: Lammertyn, Frans #
Issue Date: 1978
Conference: Studiedag 'Bejaarden en bejaardenvoorzieningen' location:Brussel date:124 december 1978
Description: Georganiseerd door het Ministerie van Wetenschapsbeleid n.a.v. het afsluiten van de eerste fase van het Nationaal Onderzoeksprogramma in de Sociale Wetenschappen
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.