ITEM METADATA RECORD
Title: Het bestaansminimum in België: situering van de rechthebbenden op het bestaansminimum in het armoedeonderzoek: loglineaire analyse van de kenmerken van deze populatie en onderzoek naar de ruimtelijke differentiatie ervan
Authors: Lammertyn, Frans
De Wit, Hilde
Daemen, Ludo
Luyten, Dirk
Delhaye, Christine
Issue Date: 1987
Publisher: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut
Series Title: Onderzoeksrapport - 87/6
ISBN: 90-6784-034-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.