ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijs en sociale achterstelling
Authors: Nicaise, Ides * ×
Groenez, Steven * #
Issue Date: 2003
Series Title: Persoon en Gemeenschap: Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs vol:55 issue:3 pages:147-158
Abstract: Ons onderwijssysteem filtert, segregeert, rangeert sociale groepen uit elkaar van bij de prille start van de schoolloopbaan. Een overzicht van recent cijfermateriaal toont dat deze ongelijkheid nog steeds hardnekkig voortwoekert, spijts allerlei instrumenten zoals zorgverbreding, onderwijsvoorrang, studietoelagen e.d.m. Het onderwijs creëert geen gelijke kansen, sterker nog: naarmate de schoolloopbaan vordert, wordt de sociaal ongelijke startpositie door het onderwijssysteem eerder gevoed dan weggewerkt.
ISSN: 0031-5842
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.