ITEM METADATA RECORD
Title: Inschatting van de effecten van de economische vertraging en de terroristische aanslagen van 11 september op de Belgische economie en arbeidsmarkt
Authors: Groenez, Steven # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:12 issue:1-2 pages:113-117
Abstract: Dit artikel is een samenvatting van een studie uitgevoerd in opdracht van het Sysdem-netwerk. Het poogt een eerste inschatting te maken van de algemene economische vertraging en de effecten van 11 september op de Belgische economie, en meer in het bijzonder op de Belgische arbeidsmarkt. Het is bekend dat de wereldeconomie, inclusief de Belgische, reeds een sterke vertraging kende vóór 11 september. De terroristische aanslagen zouden volgens de verwachtingen een versterkend effect hebben op die vertraging, of minstens een vertragend effect op de verwachte heropleving in de eerste helft van 2002.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.