ITEM METADATA RECORD
Title: De residentiële zorg voor sociaal gehandicapte volwassenen
Authors: Lammertyn, Frans #
Issue Date: 1979
Conference: Studiedag: Thema: 'De sociaal gehandicapten' location:Brussel date:12 juli 1979
Description: Georganiseerd door het Ministerie van Wetenschapsbeleid n.a.v. het afsluiten van de eerste fase van het Nationaal Onderzoeksprogramma in de Sociale Wetenschappen
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.