ITEM METADATA RECORD
Title: Messiaans geïnterpreteerde teksten in het boek Jesaja
Authors: Beuken, Wim
Issue Date: 2007
Publisher: Meinema - Pelckmans
Host Document: De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften pages:289-305
ISBN: 978-90-211-4146-6
978-90-289-4584-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.