ITEM METADATA RECORD
Title: Werkbelevingsonderzoek Hogeschool de Horst
Authors: Bakker, A.
Euwema, Martin
Issue Date: 16-Dec-2003
Publisher: Hogeschool de Horst
Abstract: In dit rapport worden de resultaten beschreven van een werkbelevingsonderzoek bij de Hogeschool de Horst. De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn het vergroten van inzicht in de werkbeleving door de medewerkers en na te gaan hoe de werkomstandigheden bij de Hogeschool kunnen worden verbeterd, zodat de medewerkers gezond en gemotiveerd blijven en tevreden zijn met hun werk. Aan de hand van het zogenoemde WEB-model worden de belangrijkste oorzaken en gevolgen van werkstress en arbeidsplezier in kaart gebracht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.