ITEM METADATA RECORD
Title: Invloed van werkbeleving & veranderbereidheid op autonoom taakgedrag
Authors: Van Beek, R.
Van Dijk, D.
Euwema, Martin
Issue Date: Jan-2000
Publisher: Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht
Abstract: De mate waarin werken in autonome taakgroepen wordt gerealiseerd staat en valt met de motivatie van de medewerkers en coaches. Deze motivatie hangt samen met de werkbeleving, in termen van werkstressoren en energiebronnen. Deze samenhang is onderzocht in een middelgroot productiebedrijf waar drie jaar geleden is begonnen met het werken in autonome taakgroepen. Middels interviews (n=50) en een vragenlijst (N=224) is het zogenaamde WVA-model getoetst. Veranderbereidheid blijkt sterk samen te hangen met veranderbewustzijn, verandernorm, vitaliteit en ATG-ATG-faciliterend leiderschapsgedrag. Daarnaast is gebleken dat autonoom taakgedrag sterk samenhangt met veranderbereidheid, verandernorm, ATG-faciliterend leiderschapsgedrag en energiebronnen. Verder is gebleken dat een hoge mate van ATG-faciliterend leiderschapsgedrag een hoge mate van veranderbereidheid, vitaliteit en autonoom taakgedrag tot gevolg heeft.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.