ITEM METADATA RECORD
Title: Curricula: meer dan vodjes papier..
Authors: Elen, Jan #
Issue Date: 7-May-2009
Conference: Studienamiddag Curriculumontwikkeling location:Leuven date:7 Mei 2009
Abstract: Over wat een curriculum is bestaan zeer uiteenlopende maar daarom niet tegenstrijdige opvattingen. Voor sommigen is het een document: iets wat we kunnen tonen als men er ons om vraagt, iets wat we hanteren bij het invullen van ons onderwijs. Voor anderen is het een dagdagelijkse realiteit: het curriculum is de verzameling van leerervaringen van studenten. Voor sommigen wordt in curriculumontwikkeling vorm gegeven aan de essentie van het curriculum, anderen wijzen er op dat feitelijke leerervaringen de kern uitmaken en dat het niet ongebruikelijk is dat deze leerervaringen niet overeenkomen met dat wat in 'curriculum' formeel is beschreven.In deze bijdrage willen we stilstaan bij wat een curriculum is of kan zijn en wat dit impliceert voor het ontwikkelen ervan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.