ITEM METADATA RECORD
Title: Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen - Geïntegreerde modelontwikkeling
Authors: Buis, K. ×
Anibas, C.
Bal, K.
Banasiak, R.
DeDoncker, L.
De Smet, N.
Gerard, M.
van Belleghem, S.
Batelaan, Okke
Troch, P.
Verhoeven, R.
Meire, P. #
Issue Date: 3-May-2007
Series Title: Water pages:51-54
Abstract: De hoeveelheid water die naar de kustzee stroomt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eigenschappen
van het stroomopwaarts gelegen bekken. Dit geldt tevens voor de kwaliteit van het water (e.g. nutriënten).
Recentelijk komt steeds meer het besef dat de temporele dynamiek (de “hot moments” ) en de heterogeniteit
van de watersystemen, waaronder de interactie met de terrestrische ecosystemen, (de “hot spots”) van groot
belang zijn voor het stroomafwaarts transport van materiaal.
Om dit te kunnen analyseren en bestuderen is geïntegreerde modellering van watersystemen nodig. Met “geïntegreerd”
wordt hier niet enkel een verbinding van disciplines (e.g. oppervlaktewater(hydraulica), grondwater,
ecologie) verstaan, maar ook een daadwerkelijk interactieve koppeling daartussen, waardoor cascade- en
terugkoppelingsprocessen kunnen worden bestudeerd.
In dit artikel worden de ontwikkeling, de kenmerken en enkele illustraties van een dergelijk geïntegreerd model
getoond. De accenten worden op dit moment gelegd op de rol van waterplanten en de interactie tussen het
ondiepe grondwater en oppervlaktewater in de waterbodem op het functioneren van watersysteem.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
water28-3-22HI_Buis.pdf Published 1281KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.