ITEM METADATA RECORD
Title: Hydrologische modellering als basis voor het bepalen van potenties voor vegetatie en natuur in het kader van Ecosysteemvisies in Vlaanderen. Case-Study: Visbeek
Authors: Verbeiren, B. ×
Batelaan, Okke
De Smedt, F. #
Issue Date: 26-Apr-2007
Series Title: Water vol:31 pages:56-59
Abstract: In het kader van het Milieubeleidsplan (MINA-plan 2, Actie 105) van de Vlaamse Overheid werden
tussen 1997 en 2002 voor een tiental rivier- en beekvalleien in Vlaanderen Ecosysteemvisies uitgewerkt.
In valleigebieden met ondiepe grondwaterstanden en aanzienlijke zones met kwel vormt de
grondwaterhydrologie een belangrijke abiotische randvoorwaarde voor vegetatie en natuur. Hydrologische
condities zijn er doorslaggevend voor de mogelijkheden om bepaalde vegetatietypes te ontwikkelen en vormen
een essentieel onderdeel van de ecosysteemvisies. Bovendien heeft hydrologische modellering de mogelijkheid
om gebiedsdekkende informatie te leveren over de randvoorwaarden, alsook veranderingen in de hydrologie
door te rekenen met behulp van scenario’s. Ze biedt op deze wijze een belangrijke meerwaarde voor
ecohydrologische studies.
De Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel nam in vijf van deze
Ecosysteemvisies de hydrologische modellering voor haar rekening. Voor de Ecosysteemvisie van de Visbeek-
Kindernouwbeek (Nete bekken) worden de belangrijkste resultaten getoond. Naast een inschatting van
grondwaterparameters (kwantiteit), werd eveneens een inschatting gemaakt van de mogelijke aanrijking
met nutriënten van een natuurzone via het grondwater (kwaliteit).
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
water28-3-22HI.pdf Published 2132KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.