ITEM METADATA RECORD
Title: De grondwatervoeding van Vlaanderen
Authors: Batelaan, Okke ×
Meyus, Y.
De Smedt, F. #
Issue Date: 8-Feb-2007
Series Title: Water vol:28 pages:64-71
Abstract: De bepaling van de grootte van de grondwatervoeding is groot belang voor een duurzaam waterbeheer.
Grondwatervoeding is afhankelijk van verschillende factoren en veranderingen in de voeding kan leiden tot
verdroging- of vernattingproblemen. Veelal wordt de grondwatervoeding op een ruwe wijze geschat, waarmee
de grondwatervoeding bijdraagt aan een grote onzekerheid in de grondwaterstroming. Het WetSpass model
(Batelaan en De Smedt, 2007) berekent de oppervlakkige afvoer, de evapotranspiratie en de
grondwatervoeding met behulp van ruimtelijke gegevens van het landgebruik, de bodemtextuur, de
topografische helling als ook klimatologische gegevens. Uit toepassing van het model voor Vlaanderen blijkt
dat de grondwatervoeding zeer sterk varieert, de variatie binnen een stroomsysteem is echter veel kleiner. Er
kon geen simpele correlatie tussen bodemtextuur, bedekking en grondwatervoeding aangetoond worden. De
analyse van de resultaten van de grondwatervoeding tonen aan hoe verhoging van de grondwatervoeding
via aanpassing van het landgebruik mogelijk is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
water28-15_batelaan.pdf Published 1329KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.