ITEM METADATA RECORD
Title: De zorg voor een PICC-katheter: zorg in de thuiszorg
Other Titles: Care for the PICC: home care
Authors: Goossens, Godelieve ×
Jérôme, M
Stas, Marguerite #
Issue Date: Apr-2008
Conference: Vereniging Infuustechnologie congres edition:6 location:Amsterdam, The Netherlands date:17 April 2008
Abstract: DE ZORG VOOR EEN PICC-KATHETER: ZORG IN DE THUISZORG
G.A.. Goossens1, 2, M. Jérôme1, M. Stas3
1 Divisie Oncologie, Universitaire Ziekenhuis Leuven, België
2 Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, België
3Departement Oncologische Heelkunde, Universitaire Ziekenhuis Leuven, België
De Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter (PICC) is ingebracht via een armvene. De zorg voor een PICC is vergelijkbaar met de zorg voor een andere centraal veneuze katheter. Toch zijn er een aantal aandachtspunten om zorg op maat te kunnen verlenen voor de patiënt met een PICC. Bij de opstart van het plaatsen ven PICCs in 2005 werden in de Universitaire ziekenhuizen Leuven 2 prospectieve, descriptieve studies uitgevoerd over de klinische evaluatie van de PICC (met open en gesloten tip). Deze informatie was zeer nuttig voor het uitwerken van ziekenhuisprotocollen over de verzorging van patiënten met een PICC. Maar patiënten worden soms direct na plaatsing van een PICC naar de thuiszorg verwezen voor verdere intraveneuze therapie. Zorgverleners in de thuiszorg komen voor het eerst in contact met deze katheter. Deskundige richtlijnen moeten de zorgverleners ondersteunen om kwalitatieve zorg te kunnen leveren.
De plaatsing van een PICC katheter gebeurt door een arts of gespecialiseerde verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg. Voor de hulpverlener is het belangrijk te weten welk type katheter en/of afsluitdopje er gebruikt wordt omdat dit bepalend is voor het verder onderhoud van de katheter met heparine of niet. Binnen de eerste 24 uren na plaatsing wordt de insteekplaats van de katheter gecontroleerd op tekenen van infectie of nabloeding. Verwikkelingen die kunnen voorkomen gedurende de tijd dat de PICC ter plaatse is, zijn: hematoomvorming na plaatsing, verstopping van de katheter (bloedafname onmogelijk met vlotte inloop of volledige verstopping), huidirritatie, torsie van het extern deel van de PICC, weerstand bij infusie, scheur in de PICC, centraal veneuze trombose of flebitis ter hoogte van de armvene waar de katheter ligt). De verzorging van de PICC katheter houdt in dat het verband wekelijks wordt vervangen (eventueel samen met het verankeringssysteem StatLock® ). De resultaten van de studies vormden de basis voor het opmaken van praktijkrichtlijnen voor de thuiszorg. Zorgverleners moeten op de hoogte zijn van de potentiële verwikkelingen bij patiënten met een PICC, de preventie ervan en er adequaat op reageren. Opleiding van zorgverleners in de thuiszorg (en in het ziekenhuis) is primordiaal in het verlenen van kwalitatieve zorg voor de patiënten met een PICC, zowel voor de preventie, de diagnose van complicaties als voor hun behandeling.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Surgical Oncology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.