ITEM METADATA RECORD
Title: Managementconcepten komen en vergaan: alleen het pleidooi voor teamwork blijft bestaan
Authors: Van Hootegem, Geert
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Host Document: Teamwerk: de stress getemd? Een onderzoek naar het effect van organisatieontwerp en teamwerk op het welbevinden van werknemers pages:5-6
ISBN: 978-90-334-7507-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.