ITEM METADATA RECORD
Title: Nederland ontdekt zijn distributie
Authors: Heyrman, Peter
Issue Date: 2002
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:11 issue:3 pages:284-286
Abstract: recensie van
R. Miellet en M. Voorn, Winkelen in weelde. Warenhuizen in West-Europea 1860-2000. Zutphen, Stichting Retail Studies/Walburg Pers, 2001. ISBN 90 5730 160 1
K. Van den Oord, De Gruyter. De geschiedenis van een kruideniersimperium. ’s-Hertogenbosch/Zwolle, Noordbrabants Museum/Waanders, 2000. ISBN 90 400 9488 8
T. van der Meulen, Anders nog iets ? De teloorgang van de middenstand. Amsterdam-Antwerpen, L.J.Veen, 2001. ISBN 90 204 2141.
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:KADOC - Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society - miscellaneous
KADOC Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.