ITEM METADATA RECORD
Title: Levensbeschouwing en theologie in de bedrijfsethiek
Authors: Verstraeten, Johan # ×
Issue Date: 1996
Publisher: Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: Tijdschrift voor Economie en Management vol:41 issue:3 pages:475-490
Abstract: Dit artikel geeft een overzicht van de diverse invalshoeken voor een theologische inbreng in de bedrijfsethiek
ISSN: 0772-7674
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.