ITEM METADATA RECORD
Title: Vrouwelijke zelfstandige arbeid in de 19de en 20ste eeuw. Een statistische duiding
Authors: Heyrman, Peter
Issue Date: 2001
Publisher: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen / KADOC
Host Document: Zakenvrouwen en vrouwenzaken. Facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000 / Eds. Leen Van Molle en Peter Heyrman pages:49-93
Description: Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd XVIII
ISBN: 90 76686 08 4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:KADOC - Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society - miscellaneous
KADOC Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.