ITEM METADATA RECORD
Title: Politieke peilingen in de media: fictie of frictie?
Authors: Billiet, Jaak ×
Sonck, Nathalie #
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme vol:16 issue:4 pages:44-53
Abstract: Peilingen vertalen individuele opvattingen in een collectieve publieke opinie, maar indien dit op een gebrekkige en vertekende wijze gebeurt, ontstaat een misleidend beeld dat afwijkt van de werkelijke zorgen van de bevolking. Door het rapporteren van deze peilingen in de media wordt fictie gecreëerd.
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090703135252620.pdf Published 591KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.