ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek inzake de noodzaak, het eventuele werkterrein en de functionele modaliteiten van een Fonds voor Beeldende Kunsten
Authors: Laermans, Rudi
Pauwels, Alexandra
Issue Date: 1998
Publisher: K.U.Leuven. Departement Sociologie
Series Title: Onderzoeksverslag Theoretische, Cultuur- en Onderwijssociologie RC/1998-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.