ITEM METADATA RECORD
Title: Genoveva van Brabant in de Nederlandse letteren, en de unieke rol van volksboeken in de negentiende eeuw
Authors: Bemong, Nele # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Garant
Series Title: ZL: Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift vol:8 issue:1 pages:40-69
Abstract: Erik Satie, Joseph Haydn, Jacob Grimm, Stijn Streuvels, August Schlegel, Robert Schumann, Madame de Staël, Johannes Hilman, Ludwig Tieck, Antoon Coolen, Johanna Desideria Courtmans-Berchmans, Maler Müller. Allemaal werden ze geïnspireerd door de legende van Genoveva van Brabant, net als tientallen andere auteurs, dramaturgen, componisten en beeldende kunstenaars. Deze bijdrage geeft een literair-historisch overzicht van bewerkingen van en referenties aan de Genovevalegende in de Nederlandstalige letteren, zonder daarbij echter exhaustiviteit na te streven. De focus ligt op de negentiende eeuw, maar ook de voor- en nageschiedenis worden in het overzicht betrokken: de Genovevastof bleef namelijk van de zeventiende tot de twintigste eeuw steeds bijzonder populair.
In de negentiende eeuw vervulde de Genovevalegende daarenboven een unieke en bijzonder belangrijke rol in de Nederlandstalige letteren: ze legde namelijk een brug tussen enerzijds de ‘lage’ volksliteratuur of -cultuur van blauwboekjes, poppenspel, volksprenten en volksliederen, en anderzijds de ‘hoge’ literatuur, onder meer via allerlei allusies in het werk van Aarnout Drost, Multatuli, Hendrik Conscience, Anton Bergmann, e.a., maar bijvoorbeeld ook door het feit dat een winnares van de Belgische Vijfjaarlijkse Staatsprijs, J.D. Courtmans-Berchmans, in 1866 de legende als stof voor een eigen, nogal vrije bewerking koos.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Nele Bemong - artikeltekst2.docMain article Published 165KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.