ITEM METADATA RECORD
Title: The World According to Bylex
Other Titles: Percer les mystères de l'invisible
Authors: De Boeck, Filip
Van Synghel, Koen
Contributors: Bylex, Francis Pume
Issue Date: 2009
Publisher: Koninklijke Vlaamse Schouwburg / Africalia
Abstract: The film "percer les mystères de l'invisible" is a kaleidoscope of small videos where Congolese artist Bylex creates a personal world view out of a self-willed relation with science, religion, technique, In this film, Bylex guides you as a visitor through his imaginary city. as such it forms an original contribution to utopian architecture and urbanism. Filip De Boeck and koen Van Synghel edited the film fragments and wrote an accompanying essay to contextualize the world of Bylex. The essay as well as the film fragments are made avalailable in English, French and Dutch.
Description: Bylex, artiestennaam van Francis Pume, creëert via tekeningen, kostuums, meubels en maquettes een eigenzinnig universum. Deze Congolees, zowel onderzoeker, bedenker van concepten als kunstenaar, voert een haast wetenschappelijk onderzoek naar de onzichtbare wetten en processen van de wereld. Als kunstenaar interesseert Bylex zich niet voor de banale realiteit van Kinshasa maar richt zich op wat er achter de horizon van het zichtbare ligt. The World According to Bylex brengt in de eerste plaats de film Percer les mystères de l’invisible (Doordringen in de mysteries van het onzichtbare). Geen lineair verhaal, wel een caleidoscoop van videobeelden waarin Bylex een persoonlijk wereldbeeld creëert vanuit een eigenzinnige omgang met wetenschap, techniek, religie… Voor de tentoonstelling realiseerde Bylex ook een maquette van La cité touristique (De toeristische stad). Deze utopische stad waarvan Bylex al zijn hele leven droomt, belichaamt zijn streven naar een betere, universele wereld.
ISBN: 9789075047486
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Institute for Anthropological Research in Africa
Department of Architecture - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.