ITEM METADATA RECORD
Title: Empowerment en maatzorg : een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening
Authors: Van Regenmortel, Tine # ×
Issue Date: Oct-2005
Publisher: Uitgeverij SWP
Series Title: Passage vol:14 issue:3 pages:28-35
Abstract: In dit artikel wordt het empowermentparadigma toegelicht met haar gevolgen voor de hulpverlening, in het bijzonder voor mensen die in armoede leven. Ook de maatzorgmethodiek komt aan bod die op basis van dit paradigma is gestoeld.
ISSN: 0927-2658
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.