ITEM METADATA RECORD
Title: In confrontatie met de ambtsproblematiek: kritische priestergroepen in Vlaanderen (1969-1990)
Authors: LatrĂ©, Bart # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:14 issue:1 pages:48-79
Abstract: Voor het Tweede Vaticaans Concilie was er reeds sprake van een sluimerende priestercrisis. Na het concilie brak deze crisis volop uit. Het aantal intredingen daalde sterk, het aantal uittredingen daarentegen steeg fel, vooral in de westerse wereld. Daarnaast ondergingen veel priesters een soort identiteitscrisis. Eén van de gevolgen van deze priestercrisis was het ontstaan van een contestataire priesterbeweging. Ook in Vlaanderen kwamen kritische priestergroepen van grond: Exodus, En Toch, Inspraak en Informele Priestergroep Gent. Deze groepen pleitten voor een levensbetrokken en pluriform priesterschap, een vernieuwde, meer wereldgerichte seminarie-opleiding. De verhouding met de bisschoppen was soms erg moeilijk, maar lang niet altijd slecht: vooral kardinaal Suenens genoot waardering. Het verplichte celibaat was een heet hangijzer: alle groepen waren tegen de verplichte koppeling van ambt en celibaat. Voor priesters die onder meer omwille van het celibaat waren uitgetreden, vroegen ze begrip en respect. Deze groepen probeerden de publieke opinie en het kerkbeleid te beïnvloeden. Ze zijn daar zeker niet altijd in geslaagd, al konden vooral priesters van En Toch mogelijk op een indirecte manier de concrete kerkelijke praktijk beïnvloeden. Even belangrijk echter was de rol van deze groepen als ontmoetingsplaats van gelijkgezinde, progressieve (ex-)priesters, die elkaar steunden en bemoedigden en een heel apart onderdeel vormden van de progressieve beweging in de Vlaamse Kerk.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.