ITEM METADATA RECORD
Title: De repressie van bendecriminaliteit door de soeverein-baljuw van Vlaanderen in het midden van de zestiende eeuw
Authors: Monballyu, Jozef # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden vol:8
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.