ITEM METADATA RECORD
Title: Laudatio voor Gilbert de Smet
Authors: Goossens, Jan
Issue Date: 2002
Host Document: Van Madelgijs tot Malagis: een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet / Red.: Georges de Schutter en Jan Goossens. - Gent: Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde pages:7-10
Description: Departement Linguïstiek.
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.