ITEM METADATA RECORD
Title: Gefaseerde actio en conscriptio in de diplomatische praktijk: drie voorbeelden uit Douai, Cambrai en Soignies (1076-1093)
Authors: Van Mingroot, Erik
Issue Date: 2006
Publisher: Davidsfonds
Host Document: Recht in geschiedenis: een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd / Onder red. van Jaak Ockeley e.a pages:427-454
Description: Departement Geschiedenis.
ISBN: 90-5826-385-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.