ITEM METADATA RECORD
Title: Wat zij kerkrechten noemen: het loon van de zielenzorg (late Middeleeuwen en 16de eeuw)
Authors: Van Uytven, Raymond
Issue Date: 2006
Publisher: Davidsfonds
Host Document: Recht in geschiedenis: een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd / Onder red. van Jaak Ockeley e.a pages:455-466
Description: Departement Geschiedenis.
ISBN: 90-5826-385-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.