ITEM METADATA RECORD
Title: Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde: bestuurskunde, bestuurlijke organisatie en bestuurlijke vernieuwing
Authors: Maes, Rudolf
Issue Date: 2004
Publisher: Vanden Broele
Abstract: OPENBAAR BESTUUR: VISIE, KENNIS EN KUNDE is een jubileumuitgave ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. dr. Rudolf Maes.
Uit het door hem verrichte academisch werk en wetenschappelijk onderzoek werd een keuze gemaakt van recent verschenen publicaties. Tevens bevat deze bundel een bijdrage over de verhouding tussen het overheidsrecht en het overheidsmanagement; dit thema maakt het voorwerp uit van het colloquium, dat op 30 april 2004 wordt ingericht naar aanleiding van de emeritaatsviering.

Het werk van Rudolf Maes (°1938) staat in het teken van dienstbaarheid aan de overheid en het openbaar bestuur. Zijn leeropdracht omvatte het bestuursrecht en de bestuurskunde.
De door hem binnen het Instituut voor de Overheid van het Departement Politieke Wetenschappen van de KU Leuven uitgewerkte publicaties vertolken zijn VISIE op de hedendaagse openbare dienst. Binnen de samenleving vervullen overheids en bestuursinstellingen een vitale rol. Daarvoor moeten zij tegelijkertijd democratisch, rechtmatig en resultaatgericht kunnen optreden. De bestuurskunde en het overheidsmanagement brengen kennis en vaardigheden, die een kwalitatief overheidsoptreden in de hand moeten werken.

Deze jubileumuitgave schetst de actuele uitdagingen en trends voor het openbaar bestuur. Als zodanig bevat zij een bloemlezing van publicaties waarin de bestuurlijke vernieuwingen, de bestuurlijke organisaties en de ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschaps en vakgebied centraal staan. Kwalitatief, doelmatig en behoorlijk besturen wordt benaderd vanuit een dynamische invalshoek en situeert zich op het raakvlak tussen wetenschap of KENNIS en vakmanschap of KUNDE. In het deel over de bestuurlijke organisatie nemen de provincie , de gemeente en de OCMW-besturen een bijzondere plaats in.

Deze bundeling geeft een goed overzicht van de uitdagingen voor de openbare besturen in het begin van de eenentwintigste eeuw. Zij is bestemd voor al diegenen die deze uitdagingen aanvoelen en hierover verder willen reflecteren, zowel mensen uit de bestuurspraktijk als academici en studenten.
Description: Instituut voor de Overheid (OE)
ISBN: 90-5946-596-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
bestuurlijke1.pdf Published 6776KbAdobe PDFView/Open
bestuurlijke2.pdf Published 10517KbAdobe PDFView/Open
bestuurlijke3.pdf Published 4029KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.