ITEM METADATA RECORD
Title: VZW en stichting naar Belgisch recht. Beschouwingen bij het normencomplex dat hun economische activiteiten reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en begunstigde doelgroep)
Authors: Denef, Marleen
Issue Date: 2002
Publisher: K.U.Leuven, Leuven, 2002
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.