ITEM METADATA RECORD
Title: Vanden Epyphanie, die heerlike openbaringe, doe Ihesus opten XIII. Dach versocht, wart vanden Drie Coningen: over de voorstelling van de Aanbidding van de Drie Koningen in de kunst tot ca. 1400
Authors: Cardon, Hubert #
Issue Date: 1997
Series Title: Hallensia: trimestrieel bulletin van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Halle. N.R. vol:19 issue:4 pages:28-31
Description: Kunstwetenschap (OE) Illuminare - Studiecentrum voor Miniatuurkunst.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Art History, Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.