ITEM METADATA RECORD
Title: Delokalisatie in de informatie-economie, mogelijkheid en grenzen : illustraties van goede en slechte praktijken
Authors: Ramioul, Monique
Issue Date: 2004
Host Document: Over werk(t) in de actieve welvaartstaat / Red.: Geert Van Hootegem en Bart Cambré. - Leuven : Acco
Description: Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA) Afdeling Arbeids- en organisatiesociologie. Sector Arbeid en Organisatie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.