ITEM METADATA RECORD
Title: Verklaringen voor etnocentrisme: - de rol van sociaal kapitaal, sociaal-economische onzekerheid, sociale integratie en gevoelens van discriminatie: een verkenning
Authors: Phalet, Koen
Jacobs, Dirk
Abts, Koen
Swyngedouw, Marc
Issue Date: 2001
Publisher: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Series Title: Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001 pages:99-131
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Vlaanderen_gepeild_2001_4_verklaringen_voor_etnocentrisme.pdf Published 342KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.