ITEM METADATA RECORD
Title: Het ministrieel kabinet als rotatiepunt en meerwaarde in de loopbaan van de kabinetsleden: een onderzoek binnen de kabinetten van de Vlaamse Regering
Authors: Pelgrims, Christophe # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:58 issue:6 pages:384-405
Description: Instituut voor de Overheid (OE)
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.