ITEM METADATA RECORD
Title: Een criminologische invalshoek. Plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand als voorbeeld van vrijheidsbeperkende maatregel
Authors: Van Welzenis, Ingrid
Issue Date: 2001
Publisher: Acco
Host Document: De regels van het huis: omgaan met vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg en in de bijzondere jeugdzorg / Onder red. van Opdebeeck, S.; Van Audenhove, C. - Leuven: Acco pages:111-125
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
ISBN: 90-334-4615-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.