ITEM METADATA RECORD
Title: Enkel via het invoeren van quota's kan de evenredige arbeidsdeelname voor allochtonen worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn
Authors: Verhoeven, Hans
Martens, Albert
Issue Date: 2004
Publisher: Garant
Host Document: Globaal werk, vakbondswerk! Globalisering en Vlaanderen
ISBN: 90-441-1589-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.