ITEM METADATA RECORD
Title: (Geld)lening en krediet(opening): theoretische grondslagen en praktische gevolgen van de verbruiklening van geld op interest als gemeenrechtelijke onmiddellijke thesauriekredietovereenkomst
Authors: Du Laing, Bart
Issue Date: 2004
Publisher: K.U.Leuven, faculteit rechtsgeleerdheid, Leuven, 2004
Series Title: pages:520
Description: Monitoraat Rechten en criminologische wetenschappen. Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law
Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Centre for Risk and Insurance Studies (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.