ITEM METADATA RECORD
Title: Over schijn, zaken en schijnbare zaken. De geldigheid van het zakelijk huwelijk herafgewogen tegen de nietigheid van het schijnhuwelijk
Authors: D'hondt, Sarah
Issue Date: 2001
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:65 issue:5 pages:145-153
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.