ITEM METADATA RECORD
Title: Roeien met de gegeven riemen: een praktische benadering van de verschoonbaarheid
Authors: Vanmeenen, Melissa
de Theije, Mineke #
Issue Date: 2004
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:67 issue:39 pages:1552-1556
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht. Onderzoekseenheid Privaatrecht. Instituut voor Insolventierecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Insurance Law
Research Unit Civil Law - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.