ITEM METADATA RECORD
Title: Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement (commentaar bij art. 73-74 Faillissementswet 1997)
Authors: Vanmeenen, Melissa
Issue Date: 2004
Series Title: :Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / E. Wymeersch, J. Stuyck en H. Vanhees (eds). - Antwerpen: Kluwer vol:Afl. 26
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Insurance Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.