ITEM METADATA RECORD
Title: Enkele beschouwingen over de invloed van (het wegvallen van) het nagestreefde doel of de (determinerende) beweegreden op het (voort)bestaan van de geaffecteerde geldlening
Authors: Du Laing, Bart # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Kluwer
Series Title: Notarieel en Fiscaal Maandblad vol:12 issue:7 pages:193-209
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 1370-3889
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.